Strona główna Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz operatorem niniejszych stron internetowych jest:

BAVO Poříčí s. r. o.
Poříčí u Litomyšle 34, 570 01  Litomyšl
IČ: 288 58 042
E-mail: info@bavoporici.cz

Gromadzone informacje oraz ich wykorzystanie

Dostęp do stron www.bavoporici.cz może być ze strony Operatora uwarunkowany udostępnieniem niektórych danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych i względnie również innych ustaw, w aktualnym brzmieniu. W takim przypadku Operator będzie postępować z tymi danymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przekazywanie danych osobowych

Operator współpracuje z firmami, które świadczą dla niego różne usługi. Firmy te, jeśli są do tego uprawnione, mogą wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, przy czym pracują z tymi informacjami tylko wypełniając swoje obowiązki i nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie przenosi i nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim.

Operator jednakże zastrzega sobie prawo do użycia lub przekazania dowolnych danych, które będą niezbędne do spełnienia przepisów prawa, ochrony integralności sieci, dopełnienia wymogów Użytkownika lub podczas dochodzenia w sądzie i dochodzenia w interesie publicznym.

Jeśli Użytkownik życzy sobie zmiany danych osobowych, które Operator posiada, może zwrócić się z tą prośbą na adres e-mail info@bavoporici.cz lub na adres pocztowy wskazany na stronie Kontakty.

Odpowiedzialność i kompetencje prawne

Ewentualne ryzyka wynikające dla Użytkownika z korzystania z tychże stron, w pełni obciążają Użytkownika, zaś Operator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Wszelkie spory powstałe w związku z wykorzystywaniem tychże stron rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd na terenie Republiki Czeskiej oraz zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.

Postanowienia tych warunków, które z jakiegokolwiek powodu staną się niewykonalne lub uznane będą za rozłączne względem pozostałych zapisów, pozostają bez wpływu na ich ważność i wykonalność.

Zasady plików cookies

Cookies

"Cookies" to informacje, które ze strony internetowej są przenoszone na dysk twardy komputera Użytkownika.
Cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie istotnych informacji, które mają Użytkownikowi ułatwić ich użytkowanie.

Podobnie jak większość stron internetowych, również strony Operatora stosują cookies. Na podstawie anonimowych obiektów danych Operator śledzi na przykład łączną ilość odwiedzających na tychże stronach. Cookie jest to krótki plik tekstowy, który odwiedzona strona internetowa przesyła do przeglądarki. Umożliwia stronie internetowej rejestrowanie informacji o danej wizycie, na przykład o preferowanym języku oraz innych ustawieniach. Następna wizyta na stronie może być zatem łatwiejsza i bardziej produktywna. Pliki cookie są ważne. Bez nich przeglądanie stron internetowych byłoby dużo bardziej skomplikowane. Pliki cookie służą do szeregu celów. Stosujemy je na przykład podczas zapisywania Państwa ustawień bezpiecznego wyszukiwania, do wyboru właściwych reklam, śledzenia ilości odwiedzjących na stronie, w celu ułatwienia rejestracji nowych usług, ochrony Państwa danych lub zapisywania ustawień dotyczących reklam. Zapraszamy do lektury dotyczącej rodzajów plików cookie, które stosuje Google , oraz tego, w jaki sposób firma Google i jej partnerzy stosują pliki cookiew reklamie. Zasady ochrony prywatności opisując, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe oraz pozostałe dane podczas korzystania z plików cookie. Jeśli nowy Użytkownik nie chce korzystać z plików cookie, lub jesli chce, by przeglądarka internetowa informowała o stosowaniu plików cookie, powinien dokonać odpowiedniego wyboru w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli Użytkownik zablokuje wszystkie pliki cookie, nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji stron.

Pouczenie użytkowników dotyczące stosowania Google Analytics

W celu lepszego zrozumienia odwiedzających nasze strony stosujemy usługę Google Analytics, którą świadczy Google, Inc. (Dalej tylko „Google“).

Możecie Państwo odmówić korzystania z plików cookies, tym samym uniemożliwiając gromadzenie danych dotyczących Państwa. Takiego wyboru możecie Państwo dokonać w ustawieniach Państwa przeglądarki. W niektórych przeglądarkach istnieje możliwość zainstalowania rozszerzenia Plugin w celu wylogowania z pliku reklamowego cookie, który uniemożliwi przesyłanie Państwa danych do Google.

Pliki cookie Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje w celu obserwacji interakcji użytkowników na stronie klienta Google Analytics przede wszystkiem pliki cookie z pierwszej strony. W przypadku klientów, którzy stosują funkcje reklam Google Analytics, stosujemy pliki reklamowe cookie firmy Google. Umożliwiają one usługom Sieci treści Google (na przykład AdWords) aktywację funkcji takiej jak remarketing. Pozostałe informacje dotyczące tego, w jaki sposób firma Google stosuje pliki reklamowe cookie znajdują się na stronach poświęconych ochronie prywatności w ramach usług Google. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zarządzaniem ustawieniami tych plików cookie oraz chcece Państwo wylogować się z tych funkcji, prosimy przejść do podstrony poświęconej ustawieniom plików cookies lub odmówić zapisywania w swojej przeglądarce. Możecie Państwo odmówić korzystania z plików cookies, tym samym uniemożliwiając gromadzenie danych dotyczących Państwa. Takiego wyboru możecie Państwo dokonać w ustawieniach Państwa przeglądarki. W niektórych przeglądarkach istnieje możliwość zainstalowania rozszerzenia Plugin w celu wylogowania z pliku reklamowego cookie, który uniemożliwi przesyłanie Państwa danych do Google.

Pozostałe informacje

Korzystając z niniejszej strony wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Państwa wizyty przez firmę Google, w sposób i w celu opisanym powyżej.