Poniższy tekst opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś. Znajdziesz tu również informacje, jak się z nami skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące Twoich danych osobowych. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.


Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Firma / imię lub nazwisko:  BAVO Poříčí s.r.o.
Siedziba główna: Poříčí u Litomyšle 34,
570 01 Litomyšl
ID firmy: 28858042
Telefon: +420 461 638 210
E-mail:  info@bavoporici.cz

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe jedynie w celu komunikacji z użytkownikami strony internetowej, dostarczenia zamówionej przesyłki lub wykonania usługi oferowanej na podstawie realizacji umowy. Zazwyczaj potrzebujemy Imię, Nazwisko, Adres dostawy, Adres rozliczeniowy, E-mail oraz Dane dotyczące płatności w zależności od rodzaju płatności.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji komunikacji lub wykonania umowy wynikającej z wysyłki zamówienia, w następujących celach:

 • Informacje o nowościach produktowych.
 • Realizacja usług.
 • Informowanie o statusie zamówienia.
 • Dostarczenie zamówionego towaru.
 • Rozwiązywania wszelkich reklamacji.

Adres e-mail jest nam również potrzebny, aby informować Cię o rabatach i wydarzeniach specjalnych, konkursach i innych ciekawych wiadomościach. Na taką rozszerzoną komunikację marketingową musisz wyrazić świadomą zgodę. Zgoda następuje poprzez potwierdzenie wysłanego do Ciebie maila poprzez złożenie zamówienia lub wypełnienie formularza rejestracyjnego dla tych newsletterów.

Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, masz możliwość ich usunięcia w dowolnym momencie. Opcję tę znajdziesz w każdym otrzymanym newsletterze. Możesz również skontaktować się z osobą wymienioną powyżej za pomocą powyższego maila.


Jakie dane osobowe udostępniamy stronom trzecim?

Strona internetowa jest połączona z kilkoma aplikacjami osób trzecich, które dalej przetwarzają dane dla swoich celów. Listę aplikacji osób trzecich, z których korzystamy, można zobaczyć w poniższej tabeli:

Service name Data Purpose Type of consent
Facebook Pliki cookies, anonimowe dane o zachowaniach i zainteresowaniach grupy Uprawnione interesy administratora. Opt-out, zgoda nie jest konieczna
Google Analytics Cookies, Anonimowe dane o zachowaniu na stronie internetowej. Anonimowa analiza danych. Zgoda nie jest konieczna.
Google Adwords Cookies, Anonimowe dane o zachowaniu na stronie internetowej. Optymalizacja kampanii w oparciu o anonimowe dane. Zgoda nie jest konieczna.
Mailchimp E-mail Zarządzanie komunikacją e-mailową Email communication management
Smartsupp Cookies, Anonimowe informacje o zachowaniu na stronie Analiza zachowań klientów na stronie Zgoda nie jest konieczna.

 

Zbieramy informacje o Twoim komputerze za pośrednictwem aplikacji innych firm. Informacje te są anonimowe. Nie mogą identyfikować Cię jako osoby i są wykorzystywane jedynie do generowania statystyk i późniejszych analiz.
 

Jak używamy plików cookie

Korzystamy z plików cookies podmiotów trzecich, które anonimowo przechowują informacje o Twojej wizycie na stronie. Mogą być one następnie wykorzystane do celów analitycznych lub marketingowych. Wszystkie informacje zawarte w przechowywanych przez nas plikach cookies są anonimowe. Pliki cookie nie mogą być śledzone automatycznie - stosujemy opcję opt-in - tzn. śledzimy pliki cookie dopiero po wyrażeniu zgody przez użytkownika strony. 
 

Jakie procedury bezpieczeństwa stosujemy w zakresie przechowywania danych osobowych?

Dostawca przyjął i utrzymuje środki techniczne i organizacyjne zapobiegające nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionemu przenoszeniu, innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu lub innemu niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

 •  Anonimizacja danych osobowych.
 • Zdolność do przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie i w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych.
 • Proces regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.
 • Wielopoziomowy firewall.
 • Ochrona antywirusowa i kontrola nieautoryzowanego dostępu.
 • Szyfrowana transmisja danych za pomocą technologii IT.
 • Dostęp do danych osobowych tylko dla upoważnionych osób Dostawcy.
 • Serwery z danymi osobowymi zamknięte w serwerowni.

Postanowienia ogólne

 1. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich udostępnienie osobom trzecim na warunkach określonych poniżej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.
 3. W przypadku, gdy użytkownik strony internetowej uważa, że administrator lub podmiot przetwarzający przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną jego życia prywatnego i osobistego lub sprzeczny z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprecyzyjne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może on: - zażądać wyjaśnień od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego, wysyłając wiadomość na swój adres e-mail lub pisemnie; - zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego, wysyłając wiadomość na swój adres e-mail lub pisemnie, naprawy sytuacji
 4. Jeżeli użytkownik strony internetowej zażąda informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania mu tych informacji drogą elektroniczną lub pisemnie za pośrednictwem poczty. Administrator danych jest uprawniony do pobierania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji, w przypadku powtarzających się żądań.
 5. Sprzedawca jest prawidłowo zarejestrowanym administratorem danych. Dane osobowe Klientów są zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Postępowanie z danymi osobowymi klientów jest regulowane odpowiednimi przepisami ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych i o zmianach niektórych ustaw, w obowiązującym i zmienionym brzmieniu.
 6. Wszelkie uchybienia, zapytania, wycieki lub niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych można zgłaszać do odpowiedniego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ÚOOÚ)
ANCHOR_TOP_TITLE

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji