MOTO: „Získání důvěry zákazníků, zainteresovaných stran a kvalitní výrobek, o který je zájem, dobře se prodává a je včas zaplacen“

BAVO Poříčí s.r.o. byla založena v roce 2012 a pokračuje ve více jak 20 leté tradici výroby příslušenství vzduchotechniky a přechodových měchů článkových tramvají, kloubových autobusů a trolejbusů, kterou převzala po panu Josefu Voralovi  BAVO Poříčí.

Politika integrovaného systému řízení naší firmy je zároveň součástí naší obchodní politiky. Uvědomujeme si, že kvalitní výrobek a dobré jméno firmy je poředpokladem jejího úspěšného rozvoje s respektování environmentálních zásad.

Záměrem naší politiky je trvalé plnění požadavků zákazníka, příslušných požadavků zákonů a předpisů a zlepšování kvality výrobků ku spokojenosti našich zákazníků. Kvalita našich produktů a řízení ochrany životního prostředí má v naší firmě nejvyšší prioritu. Snažíme se předcházet zněčištění. Budujeme profesionální tým pracovníků.

Naší obchodní strategií je udržení si stávajících zákazníků a získání dalších trvalých obchodních vztahů. Rádi bychom, aby nás naši zákazníci vnímali jako dlouhodobé obchodní partnery, se kterými se vyplatí být v obchodním styku.

Naší snahou je soustavné zvyšování kvalifikace našich pracovníků a co nejlepších pracovních podmínek. Jsme si vědomi, že každý pracovník firmy je součástí integrovaného systému řízení.

Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro naplňování cílů naší firmy a pro její další rozvoj, proto se zavazuje zajistit podmínky pro efektivní řízení a neustálé zlepšování svých procesů založené na trvalých a partnerských vztazích se svými spolupracovníky, dodavateli, partnery,  zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami.

V Poříčí u Litomyšle, dne 16. 9. 2022

Politika ISMpdf376.21 KB
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti