Úvodní stránka O BAVO Politika kvality

Politika kvality

MOTO: „Získání důvěry zákazníků, zainteresovaných stran a kvalitní výrobek, o který je zájem, dobře se prodává a je včas zaplacen“

BAVO Poříčí s.r.o. byla založena v roce 2012 a pokračuje ve více jak 20 leté tradici výroby příslušenství vzduchotechniky a přechodových měchů článkových tramvají, kloubových autobusů a trolejbusů, kterou převzala po panu Josefu Voralovi  BAVO Poříčí.

Politika kvality naší firmy je zároveň součástí naší obchodní politiky. Uvědomujeme si, že kvalitní výrobek a dobré jméno firmy je předpokladem jejího úspěšného rozvoje.

Záměrem naší politiky je trvalé plnění požadavků zákazníka, příslušných požadavků zákonů a předpisů a zlepšování kvality výrobků ku spokojenosti našich zákazníků. Kvalita má v naší firmě nejvyšší prioritu. Budujeme profesionální tým spolupracovníků.

Naší obchodní strategií je udržení si stávajících zákazníků a získání dalších trvalých obchodních vztahů. Rádi bychom, aby nás naši zákazníci vnímali jako dlouhodobé obchodní partnery, se kterými se vyplatí být v obchodním styku.

Naší snahou je soustavné zvyšování kvalifikace našich pracovníků a co nejlepších pracovních podmínek. Jsme si vědomi, že každý pracovník firmy je součástí systému kvality.

Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost za vytváření podmínek pro naplňování cílů naší firmy a pro její další rozvoj, proto se zavazuje zajistit podmínky pro efektivní řízení a neustálé zlepšování svých procesů založené na trvalých a partnerských vztazích se svými spolupracovníky, dodavateli, partnery a zákazníky.

 

V Poříčí u Litomyšle, dne 19. 4. 2018

 

Zeptejte
se nás!

Zeptejte se firmy BAVO

V případě, že jste nenalezli informaci, kterou hledáte, potřebujete poradit nebo chcete navázat spolupráci, kontaktujte nás pomocí formuláře.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na daný dotaz/poptávku.

Souhlasím *

Pole označená symbolem * jsou povinná.